e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje w partnerstwie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce.”

Strony porozumienia:

  •       Beneficjent:      Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  •       Partnerzy:          Urząd Komunikacji Elektronicznej

                           Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Termin realizacji projektu: 7 listopada 2019 – 31 października 2023

Dofinansowanie projektu z UE: 72 021 739,32 PLN

Przedmiot współpracy:

W ramach projektu e-Doręczenia zaplanowane jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce, w tym przygotowanie aplikacji publicznych („Urzędnik”, Obywatel”, „Przedsiębiorca”) do obsługi korespondencji w relacjach z jednostkami publicznymi (w tym administracja, sądownictwo).

Odbiorcami projektu są: podmioty sektora publicznego RP, obywatele - osoby fizyczne, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG, podmioty niepubliczne niebędące osobami fizycznymi.

Cel współpracy:

Głównym celem realizacji projektu e-Doręczenia jest wdrożenie:

  • bezpiecznej,
  • skutecznej,
  • niezawodnej,
  • interoperacyjnej,
  • przyjaznej użytkownikowi


usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce:

  • równoważnej prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru,
  • zgodnej z wymogami usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego określonymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 (Rozporządzenia eIDAS),
  • zgodniej z wymogami ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz dokumentów wydanych na jej podstawie, w tym w standardzie e-Doręczeń.

Planowane rozwiązanie zapewni również funkcjonowanie punktu dostępowego do usług rejestrowanego doręczenia w Polsce w celu umożliwienia transgranicznej wymiany danych z adresatami do doręczeń elektronicznych z obszaru UE.

Więcej informacji na stronie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/o-e-doreczeniach1

Pliki do pobrania