walkie talkie

Kampania kontrolna radiotelefonów

W dzisiejszych, nasyconych elektroniką, czasach przyzwyczailiśmy się do pozostawania w nieustannym kontakcie, w tym w kontakcie radiowym. Dlatego widząc rosnące zainteresowanie radiotelefonami oraz kontynuując naszą wcześniejszą kampanię, postanowiliśmy sprawdzić tę grupę produktów ponownie.

Przeprowadziliśmy kontrolę 10 modeli ogólnodostępnych radiotelefonów przenośnych.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in. czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest  instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  6. czy dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.

Dwa ze skontrolowanych urządzeń nie spełniło powyższych wymogów.

Wszystkie wyroby zostały poddane badaniom laboratoryjnym, a wyniki wykazały, że 4 z nich nie spełniły wymagań technicznych. Mogło to powodować zakłócenie pracy innych urządzeń.

Łącznie 4 ze skontrolowanych radiotelefonów nie spełniły stawianych im wymagań (formalnych i technicznych). W związku z czym nie powinny zostać udostępnione na rynku.

Trzy urządzenia niezgodne zostały już usunięte z rynku, a odnośnie do czwartego urządzenia niezgodnego wydano producentowi nakaz wycofania wyrobu z obrotu.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach w załączniku.

Pliki do pobrania