Mężczyzna z telefonem przy uchu

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 roku

Jak wpływały na rynek zmiany własnościowe operatorów, inwestycje w infrastrukturę, obowiązek rejestracji kart pre-paid i wprowadzenie RLAH?    

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2017 roku, który podzieliliśmy na dwie części – dotyczącą samego rynku oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Usługi mobilne bez zmian

W 2017 roku wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła, podobnie jak w 2016 r., ok. 39,5 mld zł. Nieznacznie zmniejszyła się wartość segmentu internetu, która wyniosła 4,7 mld zł. Nasycenie usługami internetu szerokopasmowego wyniosło 103 proc. w przeliczeniu na gospodarstwa domowe. Podobnie jak rok wcześniej, korzystało z niego 14,5 mln osób, a najpopularniejszą technologią dostępu do sieci były modemy komórkowe.

Coraz większe znaczenie mają usługi wiązane – w 2017 roku korzystało z nich 10,15 mln osób. Liczba użytkowników tych usług wzrosła w ciągu roku o 29 proc. Podobnie jak rok wcześniej najpopularniejszym pakietem był „telefonia ruchoma + internet mobilny”, z którego korzystało ponad 60 proc. osób posiadających usługi wiązane.

W segmencie mobilnym po raz kolejny spadła liczba kart SIM. W 2017 roku wyniosła ona 53,3 mln (o 2,2 mln mniej niż w 2016 roku), a poziom nasycenia wyniósł 138,6 proc. Spadły też przychody tego segmentu – były najniższe w ostatnich latach i charakteryzowały się najwyższą dynamiką spadku. Kluczowe było tu wprowadzenie zasady Roam Like At Home, co wpłynęło na obniżenie cen usług w roamingu.     

Kolejny rok z rzędu na znaczeniu traci telefonia stacjonarna. Wartość segmentu wyniosła 2,3 mld zł, a liczba abonentów zmalała z 5,2 mln w 2016 r. do 4,8 mln.

Przybywa sieci

Ciekawe dane przynosi też część raportu dotycząca rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Widoczny jest przyrost – o ponad 30 tys. w ciągu roku – liczby zainstalowanych własnych węzłów sieci telekomunikacyjnych. Efektem rozwoju rynku telekomunikacyjnego i skuteczności inwestycji wspieranych ze środków publicznych jest systematyczne zmniejszanie się liczby miejscowości pozbawionych węzłów dostępowych.

Istotny dla rozwoju sieci telekomunikacyjnych jest wzrost udziału długości medium światłowodowego w łącznej długości linii telekomunikacyjnej. W 2017 roku udział ten wynosił ponad 95 proc.

Możliwość dostępu do stacjonarnego internetu o szybkości co najmniej 30 Mb/s ma dziś ok. 33 proc. budynków. Dostęp do usług o szybkości przynajmniej 100 Mb/s mają mieszkańcy co dziesiątego budynku – w 2016 był to co dwunasty budynek. Uzupełnieniem oferty stacjonarnej jest LTE, której udział zwiększył się w ciągu roku o ok. 2 proc. i wyniósł 84 proc.

O 8 proc. zmniejszyła się liczba miejscowości, w której żaden operator nie zadeklarował zasięgu sieci stacjonarnych i radiowych.

Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania