Żółta koperta wetknięta do skrzynki na listy

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w 2007 r. (II tura)

Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”.

Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez OPL usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów a także usługi publicznych aparatów samoinkasujących, wchodzących w skład usługi powszechnej w 2007 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia danej dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu.

Pliki do pobrania