Mężczyzna na czarnym tle

UKE przeszkoliło 300 funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej

Marcin Dec, naczelnik w Departamencie Kontroli UKE, przeszkolił 300 funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Szkolenie odbyło się 5 i 6 marca w ramach kontynuowania współpracy z Departamentem Ceł w Ministerstwie Finansów i tak jak poprzednie dotyczyło spełniania przez importowane wyroby wymagań, w tym posiadania przez nie oznakowania CE oraz wspólnych działań przy ich weryfikacji na granicy.

Więcej o tym jak działa nasz Departament Kontroli przeczytacie na naszym blogu https://www.uke.gov.pl/.../chcesz-kupic-urzadzenie...