Zbigniew Zieliński

Zbigniew Zieliński nowym Dyrektorem Generalnym UKE

Nowy Dyrektor Generalny UKE Zbigniew Zieliński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Przed objęciem funkcji Dyrektora Generalnego UKE przez 12 lat pracował jako Dyrektor Działu Administracji i Zakupów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  

Mariusz Czyżak został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego UKE w 2006 r. Z urzędem jest związany od początku jego istnienia, zaś wcześniej pracował w URT (Urzędzie Regulacji Telekomunikacji) i URTiP (Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty).