PAR (1991-2000)

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna została utworzona w 1991 roku w miejsce zlikwidowanej Państwowej Inspekcji Radiowej. Podlegała Ministerstwu Łączności, a jej pracami kierował mianowany przez ministra Prezes. 

PAR powołano do kontroli, planowania i koordynacji wykorzystania częstotliwości - zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Do jej zadań należało m.in. zapewnienie niezbędnych przydziałów częstotliwości, eliminowanie zakłóceń radioelektrycznych, rejestrowanie i analizowanie zgłoszonych wniosków na częstotliwości radiowe oraz kontrola sieci, linii i urządzeń radiokomunikacyjnych. Agencja przeprowadzała też egzaminy oraz wydawała świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych w radiowej służbie lotniczej i morskiej, a także w radiowej służbie amatorskiej. 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna działała równolegle z utworzoną w 1991 roku Państwową Inspekcją Telekomunikacyjną (1991-1995) oraz utworzoną w 1995 roku Państwową Inspekcją Telekomunikacyjną i Pocztową. Urzędy te nie były organami regulacyjnymi, a pełniły jedynie funkcje kontrolne. 

W struktury PAR włączona została wybudowana w Boruczy Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowych jako jednostka kontroli widma radiowego. W 1998 roku podjęto decyzję o budowie w sąsiedztwie CSKER laboratorium pomiarowego wyposażonego w największą w owym czasie w Europie Wschodniej komorę bezechową i odkryte pole pomiarowe ze stołem obrotowym. Budynek laboratoryjny oddano do użytku 2 października 2000 roku.

PAR została zlikwidowana w 2000 roku.

Prezesami PAR byli: Marek Rusin, Benedykt Wojtyński, Krzysztof Kwiecień, Jerzy Niepsuj i Adam Antoni Kornatowski.

Prezes PAR Krzysztof Kwiecień przy stanowisku pomiarowym

Prezes PAR Krzysztof Kwiecień przy stanowisku pomiarowym

Medal okolicznościowy na pięciolecie istnienia PAR

Medal okolicznościowy na pięciolecie istnienia PAR

Budowa komory bezechowej CSKER, 1999 rok - dwóch pracowników montuje urządzenia w podłodze komory

Budowa komory bezechowej CSKER, 1999 rok