PIT (1991-1995)

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna została utworzona w 1991 roku. Podlegała Ministerstwu Łączności. Głównego Inspektora odpowiedzialnego za funkcjonowanie PIT powoływał Minister Łączności.

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna została zastąpiona w 1995 roku przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Pocztową, na mocy ustawy o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw z 12 maja 1995 roku.

Głównymi Inspektorami PIT byli: Stanisław Szuder i Władysław Grabowski.

Stacja Linii Radiowych Żerków - relacja Łódź-Chełmce-Żerków-Poznań-Bolewice-Jemiołów

Stacja Linii Radiowych Żerków - relacja Łódź-Chełmce-Żerków-Poznań-Bolewice-Jemiołów

Wieża w Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych, Borucza 1995 rok

Wieża w Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych, Borucza 1995 rok