PITiP (1995-2000)

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa została utworzona w 1995 roku. Podlegała Ministerstwu Łączności i odpowiadała za regulację rynku telefonii komórkowej.

Do zakresu działania PITiP należała: kontrola jakości usług telekomunikacyjnych, funkcjonowania urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz zgodności ich pracy z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami technicznymi. Ponadto PITiP kontrolowała oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych posiadających świadectwa homologacji, operatorów sieci telekomunikacyjnych oraz jakość świadczenia usług pocztowych przez Pocztę Polską.

PITiP została zlikwidowana na mocy ustawy Prawo telekomunikacyjne z 21 lipca 2000 roku, a jej kompetencje zostały przekazane Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

Głównym Inspektorem w PITiP był Władysław Grabowski.

Stanowisko pracy w laboratorium - biurko z urządzeniami pomiarowymi.

Stanowisko laboratoryjne do pomiarów homologacyjnych radiotelefonów CB 

Montaż anteny logarytmiczno-periodycznej - dwóch pracowników na drabinie montuje urządzenia. Na dole dwóch pracowników nadzorujących pracę.

Montaż anteny logarytmiczno-periodycznej produkcji RFT wraz z obrotnicami w polaryzacji poziomej i pionowej