Zdjęcie portretowe: Karol KrzywickiKarol Krzywicki - Zastępca Prezesa ds. rynku pocztowego

15 lutego 2017 r. powołany przez Ministra Cyfryzacji na zastępcę Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. rynku pocztowego.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, magister prawa.

W latach 2000-2003 pracownik Ministerstwa Łączności, odpowiedzialny za współpracę z firmami kurierskimi. Od 2003 r. związany z regulatorem rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. W latach 2005-2014 zarządzał Departamentem Rynku Pocztowego. Od roku 2014 do 2016 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa UKE.

Współtworzył ustawę Prawo pocztowe oraz akty wykonawcze do tej oraz innych, obejmujących swoim zakresem rynek pocztowy ustaw. Brał udział w kreowaniu narzędzi regulacyjnych, w tym m.in.: mechanizmu finansowania usług powszechnych, rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług oraz systemu monitorowania jakości usług. Uczestniczył w tworzeniu III Dyrektywy Pocztowej Unii Europejskiej, a także w powstawaniu Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych.

Na forum międzynarodowym reprezentował Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, Rady Administracyjnej Światowego Związku Pocztowego (UPU), posiedzeniach plenarnych Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (ERGP) i Komitetu Europejskiego Regulacji Pocztowych (CERP). Dwukrotny delegat na Kongres Światowego Związku Pocztowego, w 2016 r. w randze zastępcy przewodniczącego delegacji Polski, wybranej wówczas do grona państw członkowskich Rady Administracyjnej oraz Rady Eksploatacji Pocztowej.

Prywatnie znawca polityki międzynarodowej i miłośnik motoryzacji.

Kontakt

Powrót na listę aktualności