Zdjęcie portretowe: Marcin CichyMarcin Cichy - Prezes 

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, a także Studiów Podyplomowych w zakresie Analiz Makroekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej - Intersputnik. W latach 2016 – 2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD).

W latach 2005-2013 pracownik URTiP, dalej UKE. Autor metodyki analiz cen usług mobilnych oraz badań preferencji konsumenckich. Prowadził projekty regulacji rynków hurtowych MTR i SMS MT, jak również wdrożenia eurotaryfy w roamingu międzynarodowym. Jako Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego kierował analityką ICT oraz strategią regulacyjną kolejnych Prezesów UKE.

W latach 2013-2016 ekspert ds. regulacji UPC Polska, odpowiedzialny za pozyskiwanie regulowanego dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej na cele inwestycyjne. Prowadził projekty bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej sieci HFC. Współpracownik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Biura Analiz Ministerstwa Cyfryzacji. Koordynował realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze cyfryzacji, a także opracowanie koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Prowadził współpracę z Radą ds. Cyfryzacji oraz start-up’ami, odpowiadał za obszar innowacji.

Powołany na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez Sejm RP 14 września 2016 r. za zgodą Senatu RP wyrażoną 22 września 2016 r.

Prywatnie: pasjonat sportów motorowodnych, płetwonurek, ratownik WOPR, zawodnik Warsaw Masters Team.

Kontakt

Powrót na listę aktualności