Logo POPC

Materiały z warsztatów POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizował 15 października 2019 roku w Warszawie warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się m.in. z problematyką prawidłowego przygotowania umów o dostępie hurtowym, kwestią dostępu do infrastruktury słupowej i kanalizacji kablowej, a także z uwarunkowaniami wyznaczania obszarów dla IV konkursu. Podczas warsztatów przypomnieliśmy zasady dotyczące przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

 

Pliki do pobrania