Kino samochodowe

Zezwolenia dla kin samochodowych w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z epidemią COVID-19 otrzymujemy wiele pytań dotyczących uzyskania zezwoleń na wykorzystywanie częstotliwości radiowych dla tzw. kin samochodowych, w których dźwięk wyświetlanego filmu jest dostępny w odbiornikach radiowych samochodów, a jego transmisja odbywa się z wykorzystaniem częstotliwości z pasma UKF.

Informujemy, że w celu korzystania z zasobów widma radiowego na potrzeby takich wydarzeń kulturalnych konieczne jest uzyskanie decyzji Prezesa UKE dopuszczającej czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni (zgodnie z art. 144a Pt*).

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o wydanie decyzji pozwalających na wykorzystanie częstotliwości przeznaczonych dla służby radiodyfuzyjnej (radiofonii i telewizji) są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. (pkt. II.2)*Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460, z późn. zm.)