Zdjęcie portretowe: Krzysztof DylKrzysztof Dyl - Zastępca Prezesa 

25 lutego 2016 r. powołany przez Ministra Cyfryzacji na zastępcę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Menedżer  z wieloletnim stażem w urzędach regulacyjnych. Zwolennik aktywnej roli regulatora rynku w zakresie wdrażania innowacyjności i dialogu z jego uczestnikami. Propagator idei równego dostępu do usług oraz ograniczenia wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami.

W latach  2012-2016 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Pod jego kierownictwem UTK uzyskał w 2015 r. Godło i Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. W tym samym roku strona internetowa UTK otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Strona internetowa bez barier” dla serwisu najlepiej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie cyfrowe. W latach 2015–2016 r. wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG RAIL).

W 2006 mianowany na stanowisko wiceprezesa UKE ds. telekomunikacyjnych i pocztowych. Jeden z architektów demonopolizacji rynku szerokopasmowego internetu w Polsce.

Współtwórca porozumienia regulacyjnego pomiędzy operatorem zasiedziałym a UKE. Tworzył politykę regulacyjną ds. stawek międzyoperatorskich na rynku stacjonarnym i mobilnym oraz opracowywał i wdrażał koncepcje rozliczeń międzyoperatorskich na rynku mobilnym oraz ofert ramowych dla operatorów o znaczących pozycjach rynkowych.

W latach 2001–2006 pracownik Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT), a następnie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), przekształconego w 2006 r. w Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Od 2000 r. pracownik  Ministerstwa Łączności. Współtwórca przyjętego w 2001 r. programu „ePolska – strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Były członek zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju kraju w dziedzinie technologii teleinformatycznych.

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, magister inżynier Elektroniki i Telekomunikacji.

Kontakt

Powrót na listę aktualności